Tom Helverschou

Advokat MNA

Advokat Tom Helverschou, født 1955. Advokatbevilling 1986.

Advokat Helverschou har lang erfaring inne alle sider ved alminnelig privatrett og prosess. Særlig fokus på arv, skifte, skilsmisse, samlivsbrudd, erstatningsrett og fast eiendom, herunder drift og forvaltning av næringseiendom, samt styreverv.  Advokat Helverschou har arbeidet mye, både som allmennadvokat og forretningsadvokat for små og mellomstore bedrifter.

Les mer om våre tjenester her.

Vårt kontorfellesskap består av tre advokater. Vi holder til i Niels Juels gate 12 sentralt vest i Oslo.
 
Deltakere i kontorfellesskapet
 
• Advokat MNA Tom Helverschou
• Advokat MNA Inger Méd
• Advokat MNA Kjell Morten Méd

 
Vi har alle lang erfaring som advokater. Vi yter juridisk bistand av høy kvalitet, med tett personlig oppfølging og til en fornuftig pris.
 
Arbeidserfaring og utdanning 

• 1981
• 1981
• 1981 - 1982
• 1982 - 1984

• 1984 - 1986

• 1986 - 1992


• 1993 - d.d.
Juridisk embetseksamen, Universitetet i Oslo
1. sekretær, Skattedirektoratet
Juridisk konsulent, Forbrukerombudet
Juridisk konsulent, Statens Landbruksbank, Juridisk avdeling
Autorisert advokatfullmektig for høyesterettsadvokat Wilhelm Schjærve
Ansatt advokat hos høyesterettsadvokat Wilhelm Schjærve, samt ansvarlig for gårdsbestyrelse og eiendomsomsetning.
Egen advokatpraksis i kontorfellesskap


 
Annen erfaring
 
• 1973 - 1974     Verneplikt, befalskurs jeger (USK) i Infanteriet
• 1974 - 1975     Studentfagkurs, Oslo Handelsgymnasium
• 1979 - 1980     Sommervikar, saksbehandler Oslo ligningskontor

• Diverse styreverv